Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą terapii zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych klienta. Na jej przebieg mają wpływ takie czynniki jak rodzaj i czas trwania zgłaszanej trudności, kontekst środowiskowy i zasoby własne, które są analizowane przez psychoterapeutę. Na podstawie zdobytej wiedzy terapeuta tworzy dedykowany plan oddziaływania terapeutycznego.

Psychoterapia pomoże Ci:

  • wpłynąć na zmianę postawy
  • poprawić zdolność radzenia sobie z emocjami
  • poprawić jakość życia
  • zakotwiczyć się w teraźniejszości z wizją lepszego jutra

Nasi psychoterapeuci pracują w nurcie poznawczo – behawioralnym, czyli jednym z najlepiej zbadanych i efektywnych podejść terapeutycznych. Badania naukowe potwierdzają szczególną skuteczność w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i zaburzeń osobowości. Dodatkowo pomoże Ci radzić sobie z przewlekłym stresem, niskim poczuciem własnej wartości, kryzysem życiowym, presją i trudnościami w budowaniu i utrzymaniu relacji.

Cennik

Terapia online 140 zł – 50 min 

Mariusz Burdach - Absolwent Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie; SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie kierunek „Psychologia kliniczna i zdrowia” oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach kierunek „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Świadczy pomoc osobom borykającymi się z problemami związanymi z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami ze spektrum schizofrenii. Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i problemami związanymi z procesem wychowania wykorzystuje w pomocy dzieciom i rodzicom w ramach tego procesu. Oferuje wsparcie w rozwoju i doskonaleniu w obszarze zawodowym lub osobistym (coaching) poparte wieloletnią praktyką w tym zakresie.