Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą terapii zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych klienta. Na jej przebieg mają wpływ takie czynniki jak rodzaj i czas trwania zgłaszanej trudności, kontekst środowiskowy i zasoby własne, które są analizowane przez psychoterapeutę. Na podstawie zdobytej wiedzy terapeuta tworzy dedykowany plan oddziaływania terapeutycznego.

Psychoterapia pomoże Ci:

  • wpłynąć na zmianę postawy
  • poprawić zdolność radzenia sobie z emocjami
  • poprawić jakość życia
  • zakotwiczyć się w teraźniejszości z wizją lepszego jutra

Nasi psychoterapeuci pracują w nurcie poznawczo – behawioralnym, czyli jednym z najlepiej zbadanych i efektywnych podejść terapeutycznych. Badania naukowe potwierdzają szczególną skuteczność w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i zaburzeń osobowości. Dodatkowo pomoże Ci radzić sobie z przewlekłym stresem, niskim poczuciem własnej wartości, kryzysem życiowym, presją i trudnościami w budowaniu i utrzymaniu relacji.

Cennik

Terapia online 150 zł – 50 min