1. Organizatorem warsztatów jest Piotr Maliszewski, NIP 5223152755, zwany dalej Organizatorem.
 2. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia, akceptacja zgłoszenia przez organizatora i uiszczenie opłaty w terminie wyznaczonym na stronie zapisów.
 3. Liczba uczestników biorących udział w poszczególnych projektach warsztatowych jest ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa jest mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty wysłane przez Organizatora.
 4. Opłaty można dokonywać przelewem tradycyjnym. Prosimy o zatytułowanie wpłaty imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz adresem email.
 5. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania się grupy warsztatowej – w takim przypadku Uczestnikom zwracane są wpłacone kwoty w całości.
 6. Po dokonaniu zapisu na zajęcia oraz wpłaceniu środków na konto Organizatora, Organizator może dokonać zwrotu całościowego, jeśli Uczestnik poinformuje go o rezygnacji z warsztatów najpóźniej 48h przed pierwszymi zajęciami przypisanej do niego grupy. Po pierwszej sesji warsztatowej Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.
 7. Jako rezygnację z zajęć rozumie się wyrażenie prośby o wypisanie z grupy uczestników drogą komunikacji elektronicznej. Zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach bez poinformowania Organizatora nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 8. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w datach startu zajęć. Organizator ma prawo do zmiany prowadzącego zajęć.
 9. Faktury za udział w warsztatach są wystawiane na życzenie Uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres mailowy biuro@work-well.pl przed dokonaniem płatności.
 10. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 11. Administratorem danych osobowych jest Piotr Maliszewski, NIP 5223152755, ul. Jerzego Michałowicza 69, 02-495 Warszawa.
 12. Uczestnicy oraz wszystkie osoby których dane osobowe mamy w bazie mają prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania. Jeżeli osoba wycofująca zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestniczy w danym momencie w warsztatach, wiąże się to z rezygnacją z udziału w zajęciach i zastosowanie ma polityka zwrotów zawarta w niniejszym regulaminie.
 13. Akceptując niniejszy regulamin, akceptujesz także politykę prywatności.